top of page

Våre prosjekter

Vi leverer små og store prosjekter.
Nedenfor er beskrivelser av noen av våre leverenser

Kongensgate6_bygg_us.png
GROUP M
Mars 2015

Mediehuset med 5 datter-selskaper fikk alle topp moderne AV-utstyr til sine nye møterom i Oslo. Videovegger, skjermer, TVer, touchflater, infoskjermer, lydanlegg, videomatriser og styrings-systemer var en del av leveransen. Group M var en av de første til å ta i bruk Lima Touchtech bord i Norge.

OBY_RF_1_us.jpg
OMSORGSBYGG (OBY)
Desember 2019

Nytt bygg på Helsfyr i Oslo. Leveranse av AV-utstyr til 22 multirom, 20 møterom (store touch-skjermer), BIM/ICE rom, seminarrom, kursrom, kantine og trimrom. 22 rom ble levert med Poly videokonferanse m/PTZ kamera. Avansert styring og signaldistribusjon

(AV over IP).

BYM_Bygg_us.png
BYMILJØETATEN (BYM)
September 2015 - 2019

Bymiljøetaten har 9000m2 med kontorer ved Økern i Oslo. Evercom har levert AV-utstyr til 70 møterom/fleksirom, kundesenter og kundemottak. Vaktrom og infoskjermer var også en del av AV-leveransen sammen med to video-vegger og en 90" touch skjerm i kundemottaket.

BK_Brambani_JB.jpg
GRUNNSKOLEADMIN (BK)
Juli 2015-2019

Alle barne og ungdomsskolene i Bærum (49 stk) har blitt utstyrt med stor skjerm og lydplanke i alle klasserom og grupperom. Over 1200 rom er levert og montert over 3 år. Leveransene har også omfattet AV-utstyr i gymsaler, kunnskaps-trapper, forskningsloft og flerbrukshaller samt infoskjermer.

Oslo_Rådhus_JB.jpg
RÅDHUSET I OSLO
Desember 2008-2020

Møterom og saler med oppgradert og nytt AV-utstyr og tilpasninger i forhold til krav stilt fra Byantikvaren. Flere rom er bestykket med videokonferanse.

Bydel_Nordstrand_low_us.png
BYDEL NORDSTRAND
Februar 2020

Bydel Nordstrand har fått levert moderne touch-skjermer med trådløs overføring i sine møterom. I Bydels Utvalg salen har vi også levert voterings-system, lydanlegg, visningsflater og styresystem. 

KEM Oslo_us.jpg
KEMNEREN I OSLO (KEM)
Oktober 2017

Leveranse av AV-utstyr i helt nytt bygg høsten 2017. Brukervennlige løsninger med høy grad av automatikk (plug’n play) i fleksirom, møterom, kursrom og sosiale soner i tillegg til videokonferanse. Lyd og bilde starter automatisk ved tilkobling av HDMI-kabel eller ved speiling fra PC/Mac via trådløs sender.

Holmen_skole.JPG
HOLMEN SKOLE (OSLO)
Juli 2019

Alle klasserom og grupperom ble satt opp med moderne touch-skjermer. Auditorier og kunnskaps-trapper med lyd, bilde og styresystem for lys, lyd og bilde. I tillegg ble det levert lydanlegg som dekker i uteområdene.

Ny_Kommunegard_2023_crop.png
BÆRUM KOMMUNEGÅRD
Mai 2023

Leveranse av nytt AV-utstyr til 170 møterom. Møteskjermer er satt opp med automatikk for enkel tilkobling og bruk. En del av rommene ble satt opp med videokonferanse. 42 infoskjermer med loopSign innholdsstyring.

Undervisningsbygg_RF_us.jpg
UNDERVISNINGSBYGG KF
2008 - 2020

AV-utstyr til møterommene i moderne lokaler på Helsfyr. Leveransene har omfattet blant annet skjermer, projektorer og videokonferanse-utstyr. 

KEMNEREN I OSLO

" Evercom har vært vår leverandør
siden 2017. Evercom har levert utstyr til alle møterom, sosiale soner og kursrom i vårt nye bygg.

Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet"

- Magne Guttormsen

BYMILJØETATEN I OSLO

"Evercom leverte alt AV-utstyr til 5 etasjer i Karvesvingen 3 når bygget var nytt i 2015. 

Vi har fortsatt samarbeidet og benyttet Evercom også når vi har hatt behov for mer utstyr i etterkant. Jeg kan trygt anbefale Evercom"

- Tor Konge Steinheim

RÅDHUSET I BÆRUM

"I Rådhus-prosjektet var hovedtyngden AV og Videokonferanseutstyr i møterom og multirom.Dette prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukere- fra den «vanlige ansatte» og helt opp til rådmannen og hans direktører.

Montørene har også vist en særdeles god innstilling og selv om endringene har vært mange har de alltid stilt opp for å løse oppgavene fortløpende."

- Erik Løes

bottom of page