top of page

Våre tjenester

Evercom tilbyr tjenester som prosjektering, løsningsdesign, installasjon, opplæring,
support og vedlikehold/service slik at ditt AV-utstyr fungerer optimalt.

Installasjon
montering_skjerm_2_Curves.jpg

Vår installasjonsavdeling utfører profesjonell montering av audiovisuelt utstyr. Evercom tar seg av alt det tekniske med montering, oppheng, kabling, konfigurering, programmering og testing.


Alt arbeidet utføres av kvalifisert personell basert på standard eller skreddersydde løsninger.

Prosjektering og Rådgivning
prosjekt_1_large.jpg

Det er mange hensyn å ta ved prosjektering av nybygg og større rehabiliteringer. Evercom har ansatte som kan bistå som rådgivere i forbindelse med prosjektering og design.
Tidlig planlegging gjør at man enklere kan oppnå en god og kostnadseffektiv løsning med høy funksjonalitet. Evercom designer løsninger basert på standard plattform eller skreddersøm.

Service og support
IMG_1812_Tjenester_US.JPG

Evercom tilbyr teknisk support og utfører teknisk service og vedlikehold på AV-utstyr. Vi tilbyr også serviceavtaler for økt trygghet og økt bruksverdi gjennom blant annet forebyggende vedlikehold, prioritert support og reduserte responstider for mer driftskritisk utstyr og installasjoner.

Løsningsdesign
prosjekt_2_large.jpg

Før man investerer i audiovisuelle løsninger er det viktig med en strukturert behovsanalyse. Hva ønsker virksomheten å oppnå, hvilke rammer har man til rådighet, hva kjennetegner brukerne osv.

Vi har ansatte som er sertifisert på høyeste nivå innen både salg og teknisk for flere av våre produktområder. I samråd med kunden skisserer vi den løsningen som passer best.

Kurs og opplæring
coffee-5132832_1920.jpg

Evercom tilbyr kurs i bruk av interaktive skjermer/tavler og annet AV-utstyr. Kursene er tilpasset ulike skoletrinn eller etat og næringsliv. Våre sertifiserte kursholdere har pedagogisk utdannelse og i tillegg erfaring som lærere i skoleverket.

Leasing og finansiering
paper-3213924_1920.jpg

Vi kan gjennom samarbeidspartnere tilby leasing/leiefinansiering av AV-utstyr. Dette er et godt alternativ for flere offentlige og private kunder som kun ønsker å forholde seg til en fast månedspris og hvor serviceavtale og andre tjenester kan bakes inn.

KEMNEREN I OSLO

" Evercom har vært vår leverandør
siden 2017. Evercom har levert utstyr til alle møterom, sosiale soner og kursrom i vårt nye bygg.

Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet"

- Magne Guttormsen

BYMILJØETATEN I OSLO

"Evercom leverte alt AV-utstyr til 5 etasjer i Karvesvingen 3 når bygget var nytt i 2015. 

Vi har fortsatt samarbeidet og benyttet Evercom også når vi har hatt behov for mer utstyr i etterkant. Jeg kan trygt anbefale Evercom"

- Tor Konge Steinheim

RÅDHUSET I BÆRUM

"I Rådhus-prosjektet var hovedtyngden AV og Videokonferanseutstyr i møterom og multirom.Dette prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukere- fra den «vanlige ansatte» og helt opp til rådmannen og hans direktører.

Montørene har også vist en særdeles god innstilling og selv om endringene har vært mange har de alltid stilt opp for å løse oppgavene fortløpende."

- Erik Løes

bottom of page