top of page

LYD, LYS OG SCENE

I kulturhus, flerbrukshaller og kirkerom er det ofte behov for spesialtilpasset lyd, lys og bilde.

Vi har gode løsninger for sal og scene.

Ring oss på 2206 4200 for mer informasjon!

bottom of page