LYD, LYS OG SCENE

I kulturhus, flerbrukshaller og kirkerom er det ofte behov for spesialtilpasset lyd, lys og bilde.

Vi har gode løsninger for sal og scene.

Ring oss på 2206 4200 for mer informasjon!