BESØKSREGISTRERING

Vi leverer komplette systemer for besøksregistrering hvor gjester raskt og enkelt
kan registrere seg og melde sin ankomst.

Systemene kan integreres med virksomhetens kjernesystem for sentralt vedlikehold av ansatt-informasjon, og har
blant annet funksjonalitet for oversikt av alle som er i bygget ved eventuell evakuering.

Ring oss på 2206 4200 for mer informasjon!