top of page

BESØKSREGISTRERING

Vi leverer komplette systemer for besøksregistrering hvor gjester raskt og enkelt
kan registrere seg og melde sin ankomst.

Systemene kan integreres med virksomhetens kjernesystem for sentralt vedlikehold av ansatt-informasjon, og har
blant annet funksjonalitet for oversikt av alle som er i bygget ved eventuell evakuering.

Ring oss på 2206 4200 for mer informasjon!

bottom of page