top of page
Budbil_1500px.jpg

Om Evercom

Evercom er spesialist på audiovisuelle løsninger og leverer til offentlig sektor og privat næringsliv.
Vi leverer supplerende utstyr og komplette systemer, utfører løsningsdesign, installasjon, rådgivning, kabling, opplæring, service og andre tilhørende tjenester.


Vi har rammeavtaler med de fleste store kommuner og fylkeskommuner i det sentrale Østlandsområdet.

Visjon

Vår visjon er å skape rom for læring og samhandling.
Gjennom funksjonelle og kostnadseffektive løsninger bidrar vi til økt læring og samhandling hos våre kunder.

Kompetanse

Evercom har siden starten i 2006 opparbeidet betydelig erfaring og spisskompetanse innenfor vår bransje.


Vi var første forhandler i Norge som oppnådde høyeste sertifisering innen salg og teknisk hos
SMART og har de senere årene gjennomført kurs og sertifiseringer hos de fleste relevante produsenter som Crestron, Poly, NEC, SMART,
AMX, Epson, Sony m.m.


Alle våre løsningsrådgivere har lang erfaring fra AV og IKT.

Samfunnsansvar

Evercom er sertifisert som Miljøfyrtårn og jobber aktivt med å redusere vårt økologiske fotavtrykk.

Vi driver vår virksomhet i overensstemmelse med prinsipper for ansvarlig, etisk og sunn forretningspraksis og støtter blant annet alle grunnleggende rettigheter omtalt i ILOs kjernekonvensjoner. Se link for redegjørelse for aktsomhetsvurderinger som er gjort og godkjent av styret i Evercom.

epson1.jpg
Crestron-Logo-1.jpg
400px_EDU_gold.jpg
400px_Ent_gold.png
400px_Polycom-Certified.jpg
cts-certificationjpg-726x704.jpg
400px_Miljøfyrtårn.jpg
400px_Grønt-Punkt-logo.png

SE NOEN AV VÅRE PROSJEKTER

KEMNEREN I OSLO

" Evercom har vært vår leverandør siden 2017. Evercom har levert utstyr til alle møterom, sosiale soner og kursrom i vårt nye bygg. Vi er meget godt fornøyd med samarbeidet"

- Magne Guttormsen

BYMILJØETATEN I OSLO

"Evercom leverte alt AV-utstyr til 5 etasjer i Karvesvingen 3 når bygget var nytt i 2015. 

Vi har fortsatt samarbeidet og benyttet Evercom også når vi har hatt behov for mer utstyr i etterkant. Jeg kan trygt anbefale Evercom"

- Tor Konge Steinheim

RÅDHUSET I BÆRUM

"I Rådhus-prosjektet var hovedtyngden AV og Videokonferanseutstyr i møterom og multirom.Dette prosjektet har fått svært gode tilbakemeldinger fra brukere- fra den «vanlige ansatte» og helt opp til rådmannen og hans direktører.

Montørene har også vist en særdeles god innstilling og selv om endringene har vært mange har de alltid stilt opp for å løse oppgavene fortløpende."

- Erik Løes

bottom of page